loading

Zmiany dla kierowców w 2021

Jak co roku na kierowców czeka nie mała rewolucja. Zmian w ruchu drogowym planowane na 2021, które odbiją się na kierowcach (i nie tylko), jest dość sporo. Zatem co się zmieni i co może nas zaskoczyć?

Zmiana Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami z wszystkimi poniżej przedstawionymi nowościami ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Sprawozdanie komisji odbyło się 16 grudnia 2020 roku, ale jeszcze nie została ogłoszona. Przewidujemy, że przepisy MOGĄ zostać ogłoszone mniej więcej z końcem lutego.

Pierwszeństwo dla pieszych przed przejściem

Dotychczas pieszy miał pierwszeństwo na przejściu dla pieszych w momencie w którym wyraźnie postawił na nim stopę. Brzmienie tego przepisu nie budziło żadnych zastrzeżeń, chociaż bardzo często było łamane.

Aktualnie sejm chce zmienić brzmienie tego przepisu i zaostrzyć go. Pieszy miałby pierwszeństwo już w momencie wykazania CHĘCI przejścia przez przejście, czyli np. zbliżając się do niego lub stojąc na poboczu. Zatem kierowca będzie miał obowiązek zatrzymać się przed przejściem, jeśli w jego okolicy znajduje się osoba zmierzająca w jego kierunku lub stojąca w jego pobliżu.

Dodatkowo zaostrzony zostaje również przepis dotyczący samych pieszych – którzy wchodząc na przejście musze zachować zwiększoną ostrożność oraz nie mogą używać telefonu komórkowego.

Więcej na ten temat (wraz ze starym i nowym brzmieniem artykułów) przeczytacie w naszym wpisie na blogu „Pierwszeństwo dla pieszych przed przejściem – zmiany w prawie o ruchu drogowym 2021.”

Ograniczenie prędkości w nocy z 60 km/h do 50 km/h

Nowy projekt ustawy objął również zmiany dotyczące ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym. Dotychczas po godzinie 23 w terenie zabudowanym, prędkość maksymalna zwiększała się do 60 km/h. Nowy projekt likwiduje zwiększenie tego limitu, powodując, że w terenie zabudowanym, niezależnie od godziny możemy poruszać się nie szybciej niż 50 km/h.

Stare brzmienie artykułu 20 Prawa o ruchu drogowym:

„Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500–2300wynosi 50km/h, z zastrzeżeniem ust.2.

1a.Prędkość  dopuszczalna  pojazdu  lub  zespołu  pojazdów  na  obszarze zabudowanym w godzinach 2300–500wynosi 60km/h, z zastrzeżeniem ust.2.

2.Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20km/h.”

Nowe brzmienie artykułu 20 Prawa o ruchu drogowym:

„Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.",

b) uchyla się ust. l a;”

Jazda na zderzaku

Jazda na zderzaku, czyli sytuacja kiedy kierowca za nami trzyma się bardzo blisko naszego tyłu, aby wymusić na nas zjechanie na inny pas lub przyspieszenie.  Takie zachowanie to przede wszystkim złamanie zasady o zachowaniu bezpiecznego odstępu na drodze. Nowe przepisy mają dokładnie określić ile wynosi „bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas pojazdu”.

Nowe brzmienie przepisu mówi nam o tym, że „bezpieczny odstęp” będzie wynosił połowę maksymalnej prędkości na danej drodze np. jeśli ograniczenie prędkości na autostradzie wynosi 140 km/h to odstęp między nami a innymi pojazdami powinien wynieść połowę czyli 70 metrów. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Więcej na ten temat (oraz nowe brzmienie przepisów) przeczytacie w naszym wpisie na blogu: Jazda na zderzaku, czyli wymuszanie przyspieszenia na drogach szybkiego ruchu.”

Zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Początkowo projekt ten dotyczył wyłącznie terenów niezbudowanych – wówczas za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h po za miastem, policja mogła zabrać nam prawo jazdy. Aktualnie przepis ten został ujednolicony i niezależnie od tego czy znajdujemy się w mieście, po za nim czy na autostradzie – przekraczając maksymalną dopuszczalna prędkość o 50 km/h policja ma prawo zatrzymać nam prawo jazdy.

Więcej na temat tej zmiany (nowe brzmienie przepisów oraz wyjątki od nich) przeczytacie w naszym wpisie na blogu Zabranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości – zmiany przepisów o ruchu drogowym 2021.”

Data publikacji: 1 lutego 2021r

Autor: Wiktoria Badura

Do góry