loading

Państwa dane osobowe i dane umowne (w tym Państwa nazwisko, adres, numer klienta, dane kontaktowe) zawarte w niniejszej umowie oraz we wszelkich innych umowach i zamówieniach związanych z niniejszą umową (np. w umowach gwarancyjnych, umowach leasingu, umowach finansowania) będą przez nas (jako wybranego przez Państwa Dealera marki Opel, działającego w charakterze administratora danych) przetwarzane w celu realizacji tychże umów i zamówień.
Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o artykuł 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).
Państwa dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej wymienionych celów przez okres dziesięciu lat od rozwiązania stosunku umownego.
Elementy danych oznaczone symbolem „*” są obowiązkowe i wymagane do zawarcia umowy. W związku z tym, są Państwo zobowiązani do podania wspomnianych danych osobowych. W przypadku odmowy, zawarcie niniejszej umowy nie będzie możliwe.


Odbiorcy
Udostępniamy Państwa dane osobowe w powiązaniu z odpowiednimi danymi kontraktowymi, danymi dotyczącymi pojazdu, danymi technicznymi części i akcesoriów oraz danymi serwisowymi, następującym odbiorcom i w poniższych celach:

DANECEL(E)ODBIORCA (ODBIORCY)
Imię, nazwisko, adres, oraz - jeżeli jest to wymagane – rok i miesiąc urodzenia, dane na temat programów motywacyjnych opartych na sprzedaży/usługach i innych programów opartych na wypracowanej marży, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), kody usterek diagnostycznych oraz powiązane z tym dane, np. dane o zdarzeniach pochodzące z jednostki sterującej pojazdem

Planowanie i produkcja pojazdu
- Dostawa (pojazdów mechanicznych, części, itp)
- Zapewnienie ochrony cen
- Realizacja gwarancji
- Realizacja usługi pomocy drogowej
- Rozwiązywanie problemów, obsługa reklamacji i wniosków, w szczególności przez biura obsługi klienta Spółki Opel
- Udoskonalanie produktów i usług, kampanie naprawcze, kampanie serwisowe
- Rejestrator danych / diagnostyka pokładowa – analiza nieprawidłowego działania pojazdu, doskonalenie produktu
- Zarządzanie programami motywacyjnymi opartymi na sprzedaży / usługach, programami bonusowymi i innymi programami pomiędzy Dealerami marki Opel oraz firmą Opel, np. myBonus, program bonusowy itp.
- Zarządzanie audytami dealerów i kontrolą dokumentów

 

Opel Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy) i Peugeot SA (PSA), Rueil Management Centre 7, rue Henri Ste Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison, Francja.
Opel Automobile GmbH oraz Opel Poland Sp. z o.o. przekazują Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom przetwarzającym, aby wspierać zarządzanie celami wskazanymi powyżej.
Ponadto Opel Automobile GmbH oraz Opel Poland Sp. z o.o. udostępniają Państwa dane osobowe odpowiedniemu dostawcy usług IT (GM Holdings LLC, Michigan, USA), który znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia - w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). W celu uzyskania egzemplarza, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacyrights@opel.com
Dane informacyjne i kontaktowe (nazwisko*, adres e-mail*; numer telefonu, adres pocztowy), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny / tablica rejestracyjnaWstępna rejestracja w myOpel.

Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy) oraz Opel Poland Sp. z o.o., Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Dalszy odbiorca: patrz: wspomniany wyżej dostawca usług IT (GM Holdings LLC, Michigan, USA)

 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe (nazwisko*, adres e-mail*; numer telefonu, adres pocztowy), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny / tablica rejestracyjnaWstępna rejestracja w OnStar

OnStar Europe Ltd., Luton HG & Training Center, Osborne Rd., Luton, Bedfordshire, LU1 3YT, UK1-151-150, Wielka Brytania oraz
Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy
oraz
Opel Poland Sp. z o.o., Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Dalszy odbiorca: patrz: wspomniany wyżej dostawca usług IT (GM Holdings LLC, Michigan, USA)

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; Osoby fizyczne; poręczyciele:
Dane osobowe (imię/nazwisko/data urodzenia/PESEL/rodzaj dokumentu tożsamości/numer dokumentu tożsamości/data wydania dokumentu tożsamości/rodzaj drugiego dokumentu/numer drugiego dokumentu tożsamości.
DANE FIRMY (dotyczy firm)
- NIP/REGON/nazwa firmy/adres firmy/nazwa skrócona/adres firmy
Dane adresowe (adres e-mail,/telefon,/telefon kom firmy/adres zamieszkania/adres zameldowania/ numer telefonu/adres e-mail. Dane samochodu (numeru VIN pojazdów/marka/model/nr rejestracyjny. Obywatelstwo/stan cywilny/numer rachunku bieżącego i kredytowego/informacje nt majątku osobistego/wspólnota majątkowa/ rozdzielność majątkowa/osoby na utrzymaniu. Zatrudnienie :stanowisko/funkcja/zawód/źródło dochodów/kwota dochodów/dane dotyczące pracodawcy/dane dotyczące umowy o pracę/wykształcenie/stosunek do służby wojskowej/rodzaj ustanowionego zabezpieczenia.
Cel:
- finansowanie,
- leasing,
-zapytanie ofertowe
W celu realizacji usług finansowania / leasingu i obsługi związanych z nimi zapytań

GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA 3 S.K.A.
Ul. Gwiaździsta 66; 53-413 Wrocław ODDZIAŁ KATOWICE:
Ul. Uniwersytecka 18; 40-007 Katowice
NIP: 527-26-95-935
GETIN FLEET S.A.
Ul. Gwiaździsta 66; 53-413 Wrocław ODDZIAŁ KATOWICE:
Ul. Uniwersytecka 18; 40-007 Katowice
NIP: 897-16-99-432
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
UL. Polanki 4; 80-308 Gdańsk
Oddział Katowice
Ul. 11 Listopada 11/107; 40-387 Katowice
NIP: 957-07-53-221
BZ WBK LEASING S.A.
Ul. Kolorowa 8; 60-198 Poznań
Oddział Katowice
Ul. Korfantego 141c; 40-154 Katowice
NIP: 521-12-95-779
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
Ul. Górnych Wałów 7; 44-100 Gliwice
NIP: 897-001-26-57
SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
Ul. Strzegomska 42c; 53-611 Wrocław
NIP: 527-20-46-102
MASTERLEASE SP. Z O.O.
Ul. Polanki 4; 80-308 Gdańsk
NIP: 584-26-99-948

 

Numery identyfikacyjne pojazdu (VIN),
numery tablic rejestracyjnych, data pierwszej rejestracji, marka, model, wersja nadwozia
Świadczenie usług pomocy drogowej OEM w EuropieARC Europe S.A., Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere, Belgia

 

Przysługujące Państwu prawa
Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującym prawem:
Należy pamiętać, że przysługujące Państwu prawa wymienione powyżej są ograniczone określonymi wymogami prawnymi i mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.
Na Państwa wniosek, możemy jako administrator zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany Państwa adresu). Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, prosimy skontaktować się z nami drogą poczty elektronicznej adres e-mail: iod@kanclerz.com.pl.
Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.giodo.gov.pl/.


Nasze dane kontaktowe
Kanclerz sp. z o.o., ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, Polska, nr telefonu +48 32-301-99-99, e-mail: info@kanclerz.com.pl, Przedstawiciel administratora danych: Aleksandra Urban.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Musioł, adres poczty elektronicznej iod@kanclerz.com.pl.

 

Do góry