loading

Pierwszeństwo dla pieszych przed przejściem – zmiany w prawie o ruchu drogowym 2021

Nowy rok 2021 przyniesie ze sobą spore zmiany na linii kierowca – pieszy. Dotychczas przepis dotyczący pierwszeństwa na przejściu dla pieszych był dość zwięzły. W tym roku może on uleć mocnemu rozszerzeniu.

Aktualnie, zgodnie z przepisami - pieszy ma pierwszeństwo, jeśli wyraźnie postawi nogę na przejściu dla pieszych. Jest to dość rozsądne rozwiązanie, ponieważ pieszy nie musi przechodzić żadnej edukacji jeśli chodzi o przepisy drogowe, w związku z czym może być nieświadomy zagrożenia i panujących na drodze zasad.

W 2021 roku – mniej więcej koniec lutego / początek marca, te przepisy mają ulec zaostrzeniu. Mianowicie, pieszy będzie miał pierwszeństwo w momencie, w którym zasygnalizuje chęć przejścia przez przejście dla pieszych. W związku z tym, kierowca będzie miał obowiązek zatrzymać się zawsze kiedy pieszy wchodzi na przejście, stoi krok od niego lub jest w jego pobliżu i ma zamiar na nie wejść.

Stare brzmienie artykułu 26 Prawa o ruchu drogowym:

„Kierujący  pojazdem,  zbliżając się do  przejścia  dla  pieszych,  jest obowiązany  zachować  szczególną  ostrożność  i ustąpić  pierwszeństwa  pieszemu znajdującemu się na przejściu.”

Nowe brzmienie artykułu 26 Prawa o ruchu drogowym:

„Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych,  jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście, znajdującemu się na przejściu lub oczekującemu na wejście na przejście."

Taka zmiana może spowodować spore zamieszanie na linii kierowca – pieszy, jednak przepisy zastrzegają, że pieszy również ma obowiązek zachować szczególna ostrożność. Co za tym idzie, oprócz zasygnalizowania chęci przejścia powinien się rozejrzeć i ustalić czy przejście w tej chwili jest bezpieczne.

Stare brzmienie artykułu 13 Prawa o ruchu drogowym:

„Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust.2 i3, korzystać z przejścia dla  pieszych.  Pieszy  znajdujący  się  na  tym  przejściu  ma  pierwszeństwo  przed pojazdem.”

Nowe brzmienie artykułu 13 Prawa o ruchu drogowym:

„Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy wchodzący na przejście, znajdujący się na przejściu lub oczekujący na wejście na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem.”

Pieszy nie może używać telefonu na przejściu

Dodatkowym ukłonem w kierunku kierowców drogowych jest wprowadzenie zapisu, że pieszy nie może korzystać z telefonu podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych. Wymusza to zatem całkowite skupienie się na wykonywanej czynności, a co za tym idzie zadbanie o swoje bezpieczeństwo i świadomość otoczenia.

Nowe brzmienie artykułu 14 Prawa o ruchu drogowym:

„Zabrania się:

8) korzystania  z  telefonu  lub  innego  urządzenia  elektronicznego  podczas wchodzenia lub   przechodzenia   przez jezdnię  lub  torowisko oraz   na przejściu  dla  pieszych – w  sposób,  który  prowadzi  do  ograniczenia możliwości  obserwacji  sytuacji  na  jezdni, torowisku  lub  przejściu  dla pieszych.”

Podsumowując …

Taka zmiana przepisów może spowodować spowodować sporo nieporozumień na drodze. Dobrze znamy osoby, które np. stoją w okolicy przejścia, ale nie zamierzają przez nie przechodzić lub np. rozmawiają ze znajomym. Takie zachowania pieszych będą wprowadzały kierowców w błąd, a ciągłe zatrzymywanie się na każdym przejściu może skutkować jeszcze większymi korkami w centrach dużych miast.

Data publikacji: 21 stycznia 2021r

Autor: Wiktoria Badura

Do góry