loading

Czym jest geometria kół i jak wpływa na bezpieczeństwo?

Niewłaściwa geometria kół pogarsza bezpieczeństwo na drodze, przyspiesza zużycie opon, a także zmniejsza komfort jazdy i utrudnia prowadzenie samochodu. Czym jest geometria kół i jak często należy ją ustawiać?

Co to jest geometria kół?

Geometria kół to w uproszczeniu zespół parametrów, opisujących ustawienie kół w samochodzie. Ich właściwe wartości są różne dla poszczególnych modeli samochodów, są nadane konstrukcyjnie przez producenta pojazdu i muszą być utrzymywane przez cały okres jego eksploatacji.

Parametry geometrii kół dzieli się na regulowane i nieregulowane, czyli nadane konstrukcyjnie. Wśród wartości regulowanych wyróżnia się:

  • zbieżność - określa położenie kół z jednej osi względem siebie, to różnica odległości między krawędziami brzegów obręczy kół tej samej osi mierzona z przodu i z tyłu,

  • kąt pochylenia koła - to kąt zawarty między płaszczyznami symetrii koła a pionem, dodatni, gdy koło pochylone jest na zewnątrz i ujemy, gdy na zewnątrz - przyjmuje się, że powinien być nieznacznie ujemny,

  • kąt wyprzedzenia osi obrotu zwrotnicy - to kąt zawarty między osią sworznia zwrotnicy i osią pionową koła, patrząc na pojazd od przodu lub tyłu.

Do parametrów nieregulowanych zalicza się kąt pochylenia osi zwrotnicy, promień zataczania, przesunięcie osi zwrotnicy względem osi koła i różnicę kątów skrętu koła wewnętrznego i zewnętrznego.

Nieprawidłowości regulowanych parametrów geometrii kół pojawiają się w wyniku eksploatacji auta, mogą zdarzyć się również po nieprawidłowym przeprowadzeniu wymiany opon bądź innych czynności regulacyjnych lub naprawczych. Jeśli jednak pomiary geometrii wykażą odchylenia od normy w przypadku parametrów nieregulowanych, świadczy to o bardzo złym stanie technicznym pojazdu i trwałych odkształceniach elementów odpowiedzialnych za prawidłowe osadzenie kół - ten problem często dotyka samochody powypadkowe.

Geometria kół a bezpieczeństwo

Nieprawidłowo ustawiona geometria kół wpływa bezpośrednio na zachowanie samochodu podczas jazdy. Z jej powodu:

  • auto nie zachowuje właściwego toru przy jeździe na wprost - wymaga to od kierowcy ciągłych korekt toru, co znacząco obniża bezpieczeństwo jazdy,

  • bieżnik opon zużywa się szybciej i nierównomiernie, co pogarsza przyczepność,

  • dochodzi do szybszego zużycia elementów zawieszenia,

  • spalanie samochodu wzrasta przez dodatkowe opory podczas jazdy.

Niski komfort prowadzenia samochodu oraz szybsze zużycie opon i zawieszenia bezpośrednio przekładają się na mniejsze bezpieczeństwo podczas jazdy. Zadbaj więc o prawidłową geometrię kół - regularnie sprawdzaj ją i koryguj nieprawidłowości!

Kiedy należy skorygować geometrię kół?

Jak już wspomniano, auto ze źle ustawioną geometrią kół nie trzyma toru jazdy. Innymi, charakterystycznymi objawami jest opóźniona reakcja pojazdu na ruchy kierownicą i szybkie zużywanie się opon. Jeśli obserwujesz takie problemy ze swoim samochodem koniecznie udaj się do serwisu lub stacji kontroli pojazdów! Ponadto, pomiar geometrii kół i jej ewentualne korekty muszą być wykonywane po każdej wymianie elementów układu kierowniczego oraz po wszelkich naprawach powypadkowych.

Do góry